Projekt "Nowe kwalifikacje dla Twojego sukcesu - program na rzecz aktywizacji zawodowej osób w wieku powyżej 30 lat, pozostających bez pracy z terenu powiatów, w których stopa bezrobocia przekracza średnią dla województwa małopolskiego" jest realizowany przez firmę Kompass Consulting Maciej Buczkowski z siedzibą w Tarnowie Podgórnym, ul. Rokietnicka 15 na podstawie umowy o dofinansowanie Projektu nr RPMP.08.02.00-12-0190/15 zawartej z Wojewódzkim Urzędem Pracy w Krakowie w ramach 8 osi priorytetowej rynek pracy regionalnego programu operacyjnego Województwa Małopolskiego na lata 2014-2020.


Okres realizacji projektu: 01.06.2016 r. – 31.12.2017 r.

Wartość projektu: 1 532 712,48 zł

W tym wkład Funduszy Europejskich: 1 456 076,85 zł

Beneficjent: Kompass Consulting Buczkowski Maciej, ul. Rokietnicka 15, 62-080 Tarnowo Podgórne