Harmonogram

Indywidualny Plan Działania sierpień 2016 – wrzesień 2017
Indywidualne wsparcie psychologiczne sierpień 2016 – grudzień 2017
Indywidualne wsparcie Trenera pracy sierpień 2016 – grudzień 2017
Indywidualne wsparcie Trenera Zatrudnienia Wspieranego sierpień 2016 – grudzień 2017
Pośrednictwo pracy sierpień 2016 – grudzień 2017
Kursy/szkolenia zawodowe wrzesień 2016 – grudzień 2017
Realizacja staży październik 2016 – grudzień 2017